Polybius - Exact Cloud Api

Polybius - Exact Cloud Api

Het doel van Polybius is het behouden van de voordelen van Exact Entity Services, zonder de nadelen.

Polybius werkt op basis van .Net Framework 4.7 - Web.Api en heeft de volgende voordelen:

  • Rest Api Compliant
  • Beschikbaar op HTTPS
  • Vrij configureerbare Port en DNS binding (middels IIS)
  • Uitvragen van gegevens middels JSON en XML beschikbaar
  • Volledig beschreven Api Documentatie
  • Nuget package voor nog snellere implementatie

Polybius.Client nuget.org

Een client voor het uitvragen en afhandelen van anvragen richting Polybius.
Polybius is de API voor connectivity met Exact Globe.

Package Manager (Visual Studio 2013+)
PM> Install-Package Polybius.Client
Makkelijk in gebruik
© 2019 Sense Cloud