PUT api/SalesOrder?addOnly={addOnly}

Aanmaken van een verkooporder, wanneer DebNr niet gevuld is moet een OrderDebtor object worden meegegeven, vanuit deze wordt een nieuwe debiteur aangemaakt en word het debiteur nummer in de aangemaakte verkooporder gevuld.

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
addOnly

boolean

Default value is True

Body Parameters

SalesOrderVM
NameDescriptionTypeAdditional information
SalesOrderNR

string

None.

OrderDebtor

DebtorVM

None.

SalesOrderDate

date

None.

YourReference

string

Required

Description1

string

None.

Lines

Collection of SalesOrderLineVM

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "SalesOrderNR": "sample string 1",
 "OrderDebtor": {
  "CustomerName": "sample string 1",
  "DebtorCode": "sample string 2",
  "PhoneNumber": "sample string 3",
  "FaxNumber": "sample string 4",
  "Email": "sample string 5",
  "ContactPerson": "sample string 6",
  "Currency": 0,
  "VATNumber": "sample string 7",
  "EmailPricelist": "sample string 8",
  "EmailReminder": "sample string 9",
  "ShippingMethod": {
   "Code": "sample string 1",
   "Description": "sample string 2"
  },
  "BillingAddress": {
   "Address1": "sample string 1",
   "Address2": "sample string 2",
   "ZipCode": "sample string 3",
   "City": "sample string 4",
   "CountryCode": "sample string 5"
  },
  "ShippingAddress": {
   "Address1": "sample string 1",
   "Address2": "sample string 2",
   "ZipCode": "sample string 3",
   "City": "sample string 4",
   "CountryCode": "sample string 5"
  }
 },
 "SalesOrderDate": "2019-07-23T03:37:11.0057907+02:00",
 "YourReference": "sample string 2",
 "Description1": "sample string 3",
 "Lines": [
  {
   "Itemcode": "sample string 1",
   "Description": "sample string 2",
   "Quantity": 1.1,
   "Price": 1.1,
   "DeliveryDate": "2019-07-23T03:37:11.0057907+02:00",
   "res_id": "sample string 3"
  },
  {
   "Itemcode": "sample string 1",
   "Description": "sample string 2",
   "Quantity": 1.1,
   "Price": 1.1,
   "DeliveryDate": "2019-07-23T03:37:11.0057907+02:00",
   "res_id": "sample string 3"
  }
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<SalesOrderVM xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SalesOrderNR>sample string 1</SalesOrderNR>
 <OrderDebtor>
  <CustomerName>sample string 1</CustomerName>
  <DebtorCode>sample string 2</DebtorCode>
  <PhoneNumber>sample string 3</PhoneNumber>
  <FaxNumber>sample string 4</FaxNumber>
  <Email>sample string 5</Email>
  <ContactPerson>sample string 6</ContactPerson>
  <Currency>EUR</Currency>
  <VATNumber>sample string 7</VATNumber>
  <EmailPricelist>sample string 8</EmailPricelist>
  <EmailReminder>sample string 9</EmailReminder>
  <ShippingMethod>
   <Code>sample string 1</Code>
   <Description>sample string 2</Description>
  </ShippingMethod>
  <BillingAddress>
   <Address1>sample string 1</Address1>
   <Address2>sample string 2</Address2>
   <ZipCode>sample string 3</ZipCode>
   <City>sample string 4</City>
   <CountryCode>sample string 5</CountryCode>
  </BillingAddress>
  <ShippingAddress>
   <Address1>sample string 1</Address1>
   <Address2>sample string 2</Address2>
   <ZipCode>sample string 3</ZipCode>
   <City>sample string 4</City>
   <CountryCode>sample string 5</CountryCode>
  </ShippingAddress>
 </OrderDebtor>
 <SalesOrderDate>2019-07-23T03:37:11.0057907+02:00</SalesOrderDate>
 <YourReference>sample string 2</YourReference>
 <Description1>sample string 3</Description1>
 <Lines>
  <SalesOrderLineVM>
   <Itemcode>sample string 1</Itemcode>
   <Description>sample string 2</Description>
   <Quantity>1.1</Quantity>
   <Price>1.1</Price>
   <DeliveryDate>2019-07-23T03:37:11.0057907+02:00</DeliveryDate>
   <res_id>sample string 3</res_id>
  </SalesOrderLineVM>
  <SalesOrderLineVM>
   <Itemcode>sample string 1</Itemcode>
   <Description>sample string 2</Description>
   <Quantity>1.1</Quantity>
   <Price>1.1</Price>
   <DeliveryDate>2019-07-23T03:37:11.0057907+02:00</DeliveryDate>
   <res_id>sample string 3</res_id>
  </SalesOrderLineVM>
 </Lines>
</SalesOrderVM>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Failed to generate the sample for media type 'application/x-www-form-urlencoded'. Cannot use formatter 'JQueryMvcFormUrlEncodedFormatter' to write type 'SalesOrderVM'.

Response Information

Resource Description

boolean

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
true

application/xml, text/xml

Sample:
<boolean>true</boolean>