Polybius - Exact Cloud Api

Release Notes V1.1.0

Nieuwe Functionaliteiten

In Polybius is het nu mogelijk om dynamisch koppelingen tussen Polybius en externe systemen te bouwen, wij noemen deze dynamische koppeling een flow.
Elke flow is volledig zelf te defineren en kan op gezette tijden of handmatig uitgevoerd worden. Lees verder...

Polybius.Client nuget.org

Een client voor het uitvragen en afhandelen van anvragen richting Polybius.
Polybius is de API voor connectivity met Exact Globe.

Package Manager (Visual Studio 2013+)
PM> Install-Package Polybius.Client
Polybius - Exact Cloud Api

Het doel van Polybius is het behouden van de voordelen van Exact Entity Services, zonder de nadelen.

Polybius werkt op basis van .Net Framework 4.7 - Web.Api en heeft de volgende voordelen:

  • Rest Api Compliant
  • Beschikbaar op HTTPS
  • Vrij configureerbare Port en DNS binding (middels IIS)
  • Uitvragen van gegevens middels JSON en XML beschikbaar
  • Volledig beschreven Api Documentatie
  • Nuget package voor nog snellere implementatie
© 2019 Sense Cloud